Jezioro Klęckie

Największy zbiornik wodny w gminie, będący jednocześnie największym i najczystszym akwenem w powiecie świdwińskim – prawie stuhektarowe Jezioro Klęckie.

Składa się ono z trzech polodowcowych, połączonych wąskimi przesmykami oczek, z których największe osiąga głębokość 14 metrów. Wśród ichtiofauny Jeziora Klęckiego spotyka się okazałe płocie, leszcze, okonie i szczupaki. Połów ryb jest tu możliwy po uprzednim wykupieniu zezwolenia na akweny Przedsiębiorstwa Rybackiego w Złocieńcu.