Ścieżka edukacyjna Torfowisko Karsibór

Trasę ścieżki wytyczono przez centrum Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Karsibór, utworzonego dla ochrony rozległego torfowiska bałtyckiego zlokalizowanego pomiędzy miejscowościami: Rzepczyno, Karsibór i Przyrzecze.

Podczas półtoragodzinnego spaceru oznakowaną kolorem żółtym ścieżką, napotkać można rzadkie, bagienne zbiorowiska roślinne, z licznymi gatunkami chronionymi – jak bagno zwyczajne, kruszyna czy rosiczka okrągłolistna. Wzdłuż trasy, w miejscach o utrudnionym dostępie, zainstalowano pomosty umożliwiające przejście przez bagno. Przy ścieżce znajdują się tablice informacyjne, a nad dwoma zarastającymi jeziorami – Bagiennym Dużym i Bagiennym Średnim, zlokalizowano platformy widokowe.