Pomniki przyrody

W gminie Brzeżno znajduje się kilka drzew, objętych ochroną prawną jako pomniki przyrody ożywionej.

Najefektowniejsze z nich to dwa sędziwe dęby szypułkowe, rosnące na zboczach zachodniego wybrzeża Jeziora Klęckiego, w oddziale 655 Nadleśnictwa Świdwin. Są to: Gruby, mający 6,3 m obwodu w pierśnicy, oraz Wysoki, o obwodzie 5,3 m.