Warto również zobaczyć

  • XVII-wieczny kościół pw. Matki Bożej Dobrej Rady wraz z zabytkową dzwonnicą
  • Pałac z XIX wieku, zniszczony po wojnie i kompletnie odrestaurowany w ostatnich latach; obecnie siedziba Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
  • Pomnik ku czci żołnierzy niemieckich poległych w walkach I wojny światowej, częściowo zniszczony, zlokalizowany w pobliżu kościoła – jedyny tego typu obiekt, jaki ocalał do dzisiejszych czasów w powiecie świdwińskim.