Kocioł Świdwiński

Pieszo-rowerowy, zielony szlak turystyczny. Trasa wiedzie przez miejscowości, w pobliżu których w dniach 4-7 marca 1945 r. trwały zacięte walki z 10 korpusem SS, dowodzonym przez generała G. Krappe.
O krwawej likwidacji ‘Kotła Świdwińskiego’ w lasach między Karsiborem a Przyrzeczem, przypominają pomniki, postawione w okolicznych wsiach ku pamięci walczących i poległych żołnierzy.

      Szlak Kotła Świdwińskiego rozpoczyna się przy dworcu kolejowym w Świdwinie i kończy u wrót świdwińskiego zamku, przebiegając po drodze przez miejscowości: Świdwinek, Kluczkowo, Cieszeniewo, Bierzwnica, Rycerzewko, Donatowo, karsibór, Więcław, Brzeżno, Rzepczyno, Przyrzecze, Mulite, Chomętowo i Koszanowo. Długość szlaku to ok. 65 km.