Okolica

6 postów

Warto również zobaczyć

XVII-wieczny kościół pw. Matki Bożej Dobrej Rady wraz z zabytkową dzwonnicą Pałac z XIX wieku, zniszczony po wojnie i kompletnie odrestaurowany w ostatnich latach; obecnie siedziba Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Pomnik ku czci żołnierzy niemieckich poległych w walkach I wojny światowej, częściowo zniszczony, zlokalizowany w pobliżu kościoła – jedyny tego typu obiekt, […]

Pomniki przyrody

W gminie Brzeżno znajduje się kilka drzew, objętych ochroną prawną jako pomniki przyrody ożywionej. Najefektowniejsze z nich to dwa sędziwe dęby szypułkowe, rosnące na zboczach zachodniego wybrzeża Jeziora Klęckiego, w oddziale 655 Nadleśnictwa Świdwin. Są to: Gruby, mający 6,3 m obwodu w pierśnicy, oraz Wysoki, o obwodzie 5,3 m.

Kocioł Świdwiński

Pieszo-rowerowy, zielony szlak turystyczny. Trasa wiedzie przez miejscowości, w pobliżu których w dniach 4-7 marca 1945 r. trwały zacięte walki z 10 korpusem SS, dowodzonym przez generała G. Krappe.O krwawej likwidacji ‘Kotła Świdwińskiego’ w lasach między Karsiborem a Przyrzeczem, przypominają pomniki, postawione w okolicznych wsiach ku pamięci walczących i poległych […]

Szlak Dziedzictwa Techniki i Architektury

Czarny szlak rowerowy, stanowiący pętlę, rozpoczynającą się i kończącą w Łobzie. Trasa przebiega w pobliżu XIX- i XX-wiecznych budowli i urządzeń, stanowiących dziedzictwo architektury i techniki – wiatraków, elektrowni wodnych, młynów, a także ważniejszych pałaców i kościołów. Łączna długość szlaku to 48,4 km; przebiega on przez następujące miejscowości: Łobżany, Prusinowo, […]

Jezioro Klęckie

Największy zbiornik wodny w gminie, będący jednocześnie największym i najczystszym akwenem w powiecie świdwińskim – prawie stuhektarowe Jezioro Klęckie. Składa się ono z trzech polodowcowych, połączonych wąskimi przesmykami oczek, z których największe osiąga głębokość 14 metrów. Wśród ichtiofauny Jeziora Klęckiego spotyka się okazałe płocie, leszcze, okonie i szczupaki. Połów ryb […]

Ścieżka edukacyjna Torfowisko Karsibór

Trasę ścieżki wytyczono przez centrum Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Karsibór, utworzonego dla ochrony rozległego torfowiska bałtyckiego zlokalizowanego pomiędzy miejscowościami: Rzepczyno, Karsibór i Przyrzecze. Podczas półtoragodzinnego spaceru oznakowaną kolorem żółtym ścieżką, napotkać można rzadkie, bagienne zbiorowiska roślinne, z licznymi gatunkami chronionymi – jak bagno zwyczajne, kruszyna czy rosiczka okrągłolistna. Wzdłuż trasy, w miejscach […]